Gimnastika

gimnastika

Gimnastički savez Istarske županije – 52100 Pula, Marsovo polje 6

Predsjednik: Jana Oplanić 098 982 72 57
Tajnik: Jelena Popović  099 222 22 07
E – mail: jpostar886@gmail.com

Klubovi:

1. Gimnastički klub “Roxanne” Rovinj – Carera 102

Predsjednik: Daniela Carić  098 225 257
Tajnik: Jela Bekić Balaško  098 421 757
E – mail: gkroxanne@yahoo.com  

1. Klub ritmičke gimnastike «Arabesque»Rovinj – Lacco Sercio 32.

Predsjednik: Barbara Kajfeš
Tajnik: Christina Quarantotto 095 903 20 09
E – mail: 48christina@gmail.com

2. Klub ritmičko sportske gimnastike «Poreč»Poreč – N. Tesle 16

Predsjednik: Ankica Jengić  098 197 58 24
Tajnik: Dolores Bezmalinović  098 901 93 83
E – mail: the-blue-dolphins@pu.t-com.hr

3. Klub sportsko ritmičke gimnastike “Gazela” Pula – Marsovo polje 6

Predsjednik: Zdena Buić  098 435 331
Tajnik: Jelena Popović  099 222 22 07
E – mail: ksrggazela@gmail.com
WEB adresa: www.ksrg-gazela.hr