Mačevanje

Savez – nema

Klubovi:

1. Mačevalački klub “Spada” Poreč – Nikole Tesle 16

Predsjednik: Denis Živolić  091 219 43 40
Tajnik: Dejan Pantović
E – mail: mk.spada.porec@gmail.com
WEB adresa: www.mkspada.hr