Šah

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Međunarodni turnir «Pula Open» Tradicionalna, 7 dana Lipanj,Pula Šahovski klub «Pula»