Month: November 2023

Objavljen javni poziv za financiranje udruga u sportu za 2024. godinu

Sportska zajednica Istarske županije objavila je javni poziv za sufinanciranje programa sportskih udruga u Istarskoj županiji za 2024. godinu iz sredstava koje će se za javne potrebe u sportu osigurat u proračunu Istarske županije. Prioriteti financiranje bit će utvrđeni odlukom

Top