Biljar

Savez – nema

Klubovi:

1. Biljarski klub “Pula” Pula – Gundulićeva 20

Predsjednik: Davor Antičić Lovrić  095 901 59 95
Tajnik:
E – mail: antepool@net.hr