Daljinsko plivanje

Savez – nema

Klubovi:

1. Klub za daljinsko plivanje i sportsku rekreaciju “Poreč” Poreč – Nikole
Tesle 16

Predsjednik: Edi Žužić  091 201 54 61
Tajnik:
E – mail: edi@edcom.hr
WEB adresa: www.porecswimming.hr