Gimnastika

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama Prigodna, 2 dana Prosinac, Pula Klub sport. ritmičke gimnastike «Gazela» Pula