Ispitni rokovi 2018

DATUM VRIJEME PREDMET PREDAVAČ NAPOMENA
 28.06  16:00 Teorija treninga prof. dr. sc. Dragan Milanović Bez službene prijave na Mail Sportske zajednice Istarske županije, telefonski ili osobno u uredu, neće biti moguće pristupiti ispitu.
29.06 09:00 Teorija treninga prof. dr. sc. Dragan Milanović Bez službene prijave na Mail Sportske zajednice Istarske županije, telefonski ili osobno u uredu, neće biti moguće pristupiti ispitu. Termin za studente koji ne mogu pristupiti ispitu 28.06.2018 i studenti koji moraju utvrditi gradivo od dana prije.

Studenti su dužni prijaviti ispit u Sportskoj zajednici Istarske županije najkasnije 5 dana prije održavanja ispita i to telefonom ili E – mailom.

*kod prijave student je dužan napisati svoje ime i prezime, godinu upisa Više Trenerske škole i usmjerenje

*Sportska zajednica Istarske županije organizira po zadnji put dolazak profesora u Pulu i održavanje ispita za Višu Trenersku školu te se time mole svi potencijalni kandidati da se pripreme za ispit i da donesu sve potrebne materijale po naputku profesora.