Glasački žiri

  • 9 članova Izvršnog odbora Saveza sportova Istarske županije
  • 32 predstavnika (predsjednik) strukovnih saveza u Istri
  • 12 predstavnika (predsjednik) sportskih zajednica istarskih gradova i općina