Izvanredni veleučilišni studij

Općenito o studiju

1. STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA (Viša trenerska škola)

Stručni studij za izobrazbu trenera je izvanredni veleučilišni studij (Viša trenerska škola) za obrazovanje sportskih trenera koje provodi Kineziološki fakultet iz Zagreba. Studij traje 3 godine (6 semestara) a po završetku studija dobiva se zvanje višeg sportskog trenera, u radnu knjižicu se upisuje naziv stručni prvostupnik (ekvivalent višoj stručnoj spremi) i stječe se 180 ECTS bodova.

Studij mogu upisati svi građani Hrvatske sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 4 godine , položenom državnom maturom te položenim razredbenim ispitom. Razredbeni ispit obuhvaća slijedeće provjere:

 • provjera zdravstvenog stanja
 • provjera znanja plivanja
 • provjera specifičnih motoričkih znanja i sposobnosti

Nastava se provodi kroz 13 – 15 dana koncentrirane nastave po semestru (svaki dan 10 školskih sati) a nastavu drže u pravilu profesori sa Kineziološkog fakulteta u Zagrebu ili iznimno njihovi vanjski suradnici. Cijena studija po jednom semestru iznosi oko 4.500 kuna (ovisno o broju upisanih studenata) i plaća se neposredno prije upisa na svaki semestar. Studenti izabiru studijsku grupu (smjer studija) na koju se žele upisati. Studijske grupe jesu:

 • kondicijska priprema sportaša
 • sportska rekreacija
 • fitness
 • sportski smjer (nogomet, košarka, rukomet, odbojka, plivanje, atletika, vaterpolo, tenis itd)

Prvi, treći i peti semestar su opći semestri na kojima studenti stječu znanja iz općih predmeta (ukupno 14) a to su:

 • osnove kineziologije
 • povijest tjelovježbe i sporta
 • teorija i metodika treninga
 • biomehanika sporta
 • osnovne kineziološke transformacije
 • pedagogija
 • funkcionalna anatomija
 • fiziologija sporta i vježbanja
 • sportska medicina
 • psihologija sporta
 • sociologija sporta
 • osnove statistike i kinezimetrije
 • menadžment u sportu
 • strani jezik (engleski ili njemački)

Drugi, četvrti i šesti semestar su specijalistički na kojima studenti stječu znanja iz specijalnosti po sportovima odnosno smjerovima (ukupno 6 – 8 predmeta) te iz izbornih predmeta (ukupno 4 predmeta) i izbornih sportova (ukupno 4 – 5 sporta različita od onog kojeg se specijalizira). Završetak studija predstavlja završni ispit – nema diplomskog rada.

2. SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA (Visoka trenerska škola)

Kao logičan nastavak stručnog studija za izobrazbu trenera provodi se specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera specijalista. Studij se izvodi kao izvanredni studij u trajanju od jedne godine (2 semestra) odnosno 1,5 godine (3 semestra) za one koji su završili studij u trajanju od 5 semestara. Završetkom studija stječe se zvanje stručnog trenera specijaliste (ekvivalent visokoj stručnoj spremi) i stječe se dodatnih 60 odnosno 90 ECTS bodova.

Specijalistički diplomski stručni studij mogu upisati svi građani Hrvatske koji su završili:

 • dvoipolgodišnji stručni studij i stekli stručni naziv višeg sportskog trenera bilo kojeg sporta, višeg trenera sportske rekreacije, višeg trenera fitnessa ili višeg trenera kondicijske pripreme
 • preddiplomski sveučilišni studij i stekli naziv prvostupnika bilo kojeg sporta, kondicijske pripreme sportaša, sportske rekreacije ili fitnessa
 • neki drugi sveučilišni studij ili drugi stručni studij u trajanju od najmanje dvije godine (pedagoška ili učiteljska akademija ili neka druga viša škola)

Nastava se provodi u obliku kao i kod stručnog studija i traje 12 do 15 dana po semestru. Cijena studija iznosi od 5.500 do 6.500 kuna po semestru ovisno o broju upisanih studenata i plaća se neposredno prije upisa na svaki semestar. Studijske grupe su iste kao i na stručnom studiju.

Šesti odnosno sedmi semestar (za one koji su završili trogodišnji studij) je opći semestar na kojem studenti stječu znanja iz općih predmeta (ukupno 5) a to su:

 • kineziologija sporta
 • biološka kinatropologija
 • komunikologija u sportu
 • sport osoba s invaliditetom
 • napredni engleski jezik u sportu

Sedmi odnosno osmi semestar su specijalistički na kojima studenti stječu znanja iz specijalnosti po sportovima odnosno smjerovima (ukupno 5 predmeta) i izbornih predmeta (ukupno 5 predmeta). Završetak studija predstavlja završni ispit – nema diplomskog rada.

Studenti koji mijenjaju studijski smjer kao i oni koji dolaze iz drugih viših škola imaju i obavezu polaganja razlikovnih ispita i to:

 • studenti koji prelaze iz smjera na smjer (primjerice viši sportski trener nogometa prelazi na smjer kondicijske pripreme sportaša ili nekog drugog sporta) polaže 3 dodatna ispita iz predmeta sportske specijalnosti na koju prelazi
 • studenti koji na studij dolaze iz neke druge više škole polažu 3 dodatna ispita iz predmeta sportske specijalnosti koju upisuju i polažu 5 dodatnih ispita iz skupine općih predmeta

Razlikovni ispiti se ne polažu prije upisa već ih je student dužan položiti prije pristupanja prvom ispitu iz redovnog programa.

3. STUDIJ U PULI

I stručni i specijalistički studij se povremeno održavaju u Puli i to u onim školskim godinama kada se za to steknu uvjeti – dovoljan broj studenata. U tom slučaju Savez sportova Istarske županije postaje koordinator i voditelj studija u Puli sa zadaćom da osigura sve prostore (predavaonice, dvorane, bazen, teretane i igrališta) i opremu za provođenje nastave i ispita.

Nastavu drže u pravilu profesori sa Kineziološkog fakulteta iz Zagreba ili iznimno njihovi vanjski suradnici. Iz svakog predmeta obavezno se u Puli održavaju najmanje 3 ispitna roka. Program općih predmeta (nastava i ispiti) se kompletno provodi u Puli dok se program iz specijalističkih predmeta (nastava i ispiti) održava u Puli za one studijske smjerove za koje ima dovoljan broj studenata a ukoliko broj studenata po pojedinom studijskom smjeru nije dovoljan onda se on provodi u Zagrebu ili Rijeci.

Razredbeni ispiti se održavaju u Puli ako se za nadolazeću akademsku godinu prijavi dovoljan broj studenata.