Konjički sport

Konjički savez Istarske županije– Banjole, Strane 19

Predsjednik: Nenad Seferagić 091 157 6467
Tajnica: Gaja Eti Kalčić 099 807 7713
E – mail: nenad.seferagic@pu.ht.hr

Klubovi:

1. Konjički klub «Astra» Labin – Presika 121 , tel/fax: 852 888

Predsjednik: Rafaela Kranjac Zupičić 091 254 72 24
Tajnik: Dalibor Družeta
E – mail: mond-comerce@pu.t-com.hr

2. Konjički klub «Capall Hrboki” Barban – Hrboki 20

Predsjednik: Željko Radola  092 126 72 86
Tajnik:
E – mail: kkcapall@gmail.com

3. Konjički klub “Dolina konja” Roč – Latini 16

Predsjednik: Marija Berković  091 910 52 05
Tajnik: Vedrana Pušić Ivčević
E – mail: dolinakonja@gmail.com

4. Konjički klub «Hipos» Sv. Petar u šumi – Dajčići 103

Predsjednik: Samuel Štoković  098 891 182
Tajnik:
E – mail: bbradanovic@yahoo.com

5. Konjički klub “Istra” Barban – Manjadvorci 60

Predsjednik: Zoran Uravić  098 352 926
Tajnik: Boško Milivojević
E – mail: bosko@kkistra.hr

6. Konjički klub «Katoro» Umag – Umag , Juricani bb.

Predsjednik: Lea Frigula
Tajnik: Grozdana Pandža  098 366 050
E – mail: info@konjicki-centar.com
WEB adresa: www.konjicki-centar.com

7. Konjički klub «Medulin»Medulin – Strane 19

Predsjednik: Nermina Softić
Tajnik: Maja Premate
E – mail: prematemaja@gmail.com

8. Konjički klub «Muntić” Pula – Muntić 70

Predsjednik: Teodora Kurz
Tajnik:
E – mail: teodora.kurz@gmail.com

9. Konjički klub «Soko» Pazin – Slokovići 82 b

Predsjednik: Milan Jurković  091 538 47 70
Tajnik:
E – mail: kksoko@net.hr

10. Konjički klub “Sveta Eufemija” Rovinj – Val de Lesso 1

Predsjednik: Damir Vanđelić  098 227 714
Tajnik: Mirjam Haber  091 724 42 77
E – mail: konjicki.klub@pu.t-com.hr