Košarka

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Međunarodni turnir «Memorijal Josip Sever» Tradicionalna, 3 dana Svibanj, Pula Košarkaški klub «Pula 1981»
Međunarodni juniorski turnir «Marijan Salamun» Tradicionalna, 3 dana Rujan, Pazin Košarkaški klub «Puris»
Međunarodni turnir “Memorijal Vladimir Šešelja” Tradicionalna , 3 dana Listopad , Pula Ženski košarkaški klub “Pula”