Koturaljkanje

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Međunarodni miting «Amfora cup» Tradicionalna, 2 dana Lipanj, Pula Koturaljkaški klub «Uljanik»