Nogomet

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Međunarodni turnir «Kvarnerska rivijera» Tradicionalna, 4 dana Lipanj, Labin-Umag Nog. klub «Rudar», Nog. klub «Umag»