Odbojka

odbojka

Odbojkaški savez Istarske županije – Trg kralja Tomislava 7, tel/fax: 210 159

Predsjednik: Klaudio Poropat 091 181 81 22
Tajnik: Milenko Trišović 091 210 15 92
E – mail: odbojka.istra@gmail.com
WEB adresa: http://www.osiz-pula.hr

Klubovi:

1. Klub odbojke na pijesku “Žal” Banjole –  

2. Odbojkaški klub «Albona» Labin – Zelenica18

Predsjednik: Denis Fable
Tajnik: Teuta Krasnići
Brzi kontakt: Emanuela Šumberac  091 579 19 15
E– mail: emanuelesumberac@gmail.com

3. Odbojkaški klub «Buje» Buje – Stančina 2, tel. 772 657, fax. 773 091

Predsjednik: Dragan Kovačević  098 971 9226
Tajnik: Sanja Zearo
E– mail: d.kovacevic5@yahoo.com

4. Odbojkaški klub “Centurion” Pula –  Grožnjanska 12, tel./fax: 501 508

Predsjednik: Edi Grgorinić  098 214 224
Tajnik:  –
E – mail: o.k.centurion@gmail.com

5. Odbojkaški klub «Funtana – Vrsar» Funtana – Coki 24 , tel./fax. 445 324

Predsjednik: Miroslav Andrijanić
Tajnik: Amalia Milokanović  091 204 76 69
E– mail: amilokan@gmail.hr

6. Odbojkaški klub «Marčana» Marčana – Marčana 166, tel. 571 266, fax. 212 912

Predsjednik: Elvis Radolović  098 482 265
Tajnik: Jelena Jokić
E– mail: elvis.radolovic@uniqa.hr

7. Odbojkaški klub “Melia Hotels Umag” Umag – Savudrijska 15 , tel 730 199 , fax: 725 610

Predsjednik: Mauro Jurman
Tajnik: Sara Bose
Brzi kontakt: Ivica Radočaj  098 173 80 07
E – mail: odbojkaskiklub.umag@gmail.com

8. Odbojkaški klub «Novigrad» Novigrad – Veliki trg 1, tel. 757 350, fax. 757 362

Predsjednik: Iva Olujić
Tajnik: Nevija Spećina  098 278 209
E– mail: snevija@gmail.com

9. Odbojkaški klub «Poreč» Poreč – Nikole Tesle 16, tel./fax. 433 336

Predsjednik: Teuta Sauko
Tajnik: Suzana Štifanić  095 903 3855
E– mail: okporec@net.hr

10. Odbojkaški klub “Pula” Pula – Trg kralja Tomislava 7, tel./fax: 213 851

Predsjednik:
Tajnik: Mila Breščić
E – mail: ok.pula@pu.t-com.hr

11. Odbojkaški klub «Rovinj» Rovinj – Trg Maršala Tita 3, tel./fax. 830 235

Predsjednik: Klaudio Poropat 091 181 81 22
E– mail: klaudio.poropat@allianz.hr

12. Odbojkaški klub «Sveti Lovreč» Sveti Lovreč – Gradski trg 4, tel. 448 195, fax. 448 115

Predsjednik:  Kristijan Matošević
Tajnik: Danijela Pavletić  091 552 61 93
E– mail: danijelamail@net.hr

13. Odbojkaški klub «Tar» Tar – Istarska 8, tel. 437 065, fax. 443 636

Predsjednik:
Tajnik: Klaudia Jehnić  091 508 40 40
E– mail: klaudija.jehnic@pu.t-com.hr

14. Odbojkaški klub «Veli vrh» Pula – Josipa Zahtile 1

Predsjednik: Ivica Šarić
Tajnik: Tanja Carta  098 935 3714
E– mail: okvelivrh1@net.hr

15. Odbojkaški klub “Veruda” Pula – Zoranićeva 19

Predsjednik: Robert Dorić  092 234 31 31
Tajnik: Salja Sijerić  091 556 30 36
E – mail: okveruda@gmail.com

16. Odbojkaški klub «Vodnjan» Vodnjan – San Rocco 19, tel. 502 034, fax. 502 027 

Predsjednik: Dalibor Racan
Tajnik: Daniele Manzin 099 215 8452
E– mail: daniele.manzin@italunion.hr

17. Otvoreni odbojkaški klub “Fažana” Fažana – Put Sv. Elizeja 27, fax. 538 505 

Predsjednik: Slaven Šokčević
Brzi kontakt: Dragan Rojnić  098 594 85 63
E mail: sokcevic.slaven@gmail.com

18. Ženski odbojkaški klub “Bale” Bale – Istarska 13, tel./fax: 824 202

Predsjednik:  Irena Piuti
Tajnik:  Silvija Guljaš  098 978 84 86
E – mail: s.guljas@gmail.com

19. Ženski odbojkaški klub “Pazin” Pazin – Stancija Pataj 54, fax: 617 701

Predsjednik:  Katarina Fabris
Tajnik:  Armando Belac
Brzi kontakt: Elvis Jurić  546 48 58
E – mail: elvis.juric@pu.t-com.hr

20. Ženski odbojkaški klub «Rovinj» Rovinj – 43. Istarske divizije 61, tel./fax. 811 405 

Predsjednik: Aldo Krelja 099 756 66 80
E– mail: zok.rovinj@gmail.com
WEB adresa: www.zok-rovinj.hr