Plivanje

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Maraton «Limski kanal» Tradicionalna, 1 dan Kolovoz, Limski kanal Plivački klub «Poreč»
Mini maraton Stoja – Valsaline Tradicionalna, 1 dan Kolovoz, Pula Plivački klub «Pula»
Maraton Stoja Kup Tradicionalna , 1 dan Kolovoz , Pula Plivački klub “Arena” Pula
Međunarodni miting «Porečki delfin» Tradicionalna, 1 dan Rujan, Poreč Plivački klub «Poreč»
Maraton «Sveta Eufemija» Tradicionalna, 1 dan Rujan, Rovinj Plivački klub «Delfin»