Streličarstvo

Savez – nema

Klubovi:

1. Streličarski klub “Istra” Pula – Mutilska 8

Predsjednik: Gari Pažin  098 160 19 08
Tajnik: Nemanja Romić  095 878 33 77
E – mail: strijela.istra(at)gmail.com

2. Streličarski klub “Žminj”Žminj – Pamići 23

Predsjednik: Dorijano Kresina  091 286 91 52
Tajnik: Damir Tubak  091 251 03 06
E – mail: skzminj(at)gmail.com