Održana tematska sjednica Izvršnog odbora

U srijedu , 13.03. Izvršni odbor u proširenom sastavu održao je tematsku sjednicu

Izvršni odbor proširen sa predstavnicima gradskih i općinskih sportskih zajednica održao je u srijedu , 13.03. , tematsku sjednicu sa dvije točke dnevnog reda.

U 1. točki pod nazivom “Razvojni problemi i potrebe u vezi unapređenja sporta u Istri” svoj su program iznijeli kandidati za Župana Istarske županije Valter Flego i Damir Kajin.

U 2. točki pod nazivom “Mogućnost jedinstvenog modela provedbe odredbi članka 71. Zakona o sportu” sudjelovali su i specijalisti medicine rada i sporta iz Istre. Članak 71. Zakona o sportu govori o zdravstvenoj zaštiti sportaša te o vremenu , načinu i ovlaštenim osobama za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša koji učestvuju u sportskim natjecanjima. Analizirana je dosadašnja praksa u Istri te je ustanovljeno da se liječnički pregledi provode uglavno suprotno zakonskim obavezama te da ih ne provode ovlaštene osobe a osnovni razlog za to je kronični nedostatak financijskih sredstava kako u klubovima tako i u sportskim zajednicama.
Zaključak sjednice je da se stanje mora nužno popraviti te je izabrana radna grupa u sastavu:
Dario Koraca , glavni tajnik SSIŽ – koordinator
Siniša Verbanac , tajnik Saveza sportova Grada Labina
Mladen Zorić , tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Umaga
Tomislav Furlan , specijalist medicine rada i sporta
Vesna Miletić – Kancelir , specijalist medicine rada i sporta
Helena Blažić , specijalist medicine rada i sporta
a glavni zadatak radne grupe je sačiniti prijedlog jedinstvenog modela obavljanja liječnih pregleda za cijelu Istru koji bi u potpunosti poštivao odredbe Zakona o sportu i bio prihvatljiv kako po cijeni tako i po sadržaju pregleda.