Raspisuje se natječaj za glavnog tajnika Saveza

Izvršni odbor je donio odluku o raspisivanju natječaja za izbor glavnog tajnika Saveza

Na svojoj sjednici održanoj 12. srpnja Izvršni odbor je donio odluku o raspisivanje natječaja za izbor glavnog tajnika Saveza obzirom da je dosadašnjem tajniku istekao 4 – godišnji mandat. Tekst natječaja je slijedeći:

Temeljem članka 44. Statuta Saveza sportova Istarske županije i odluke Izvršnog odbora Saveza od 12.07.2012. godine , raspisuje se:
N  A  T  J  E  Č  A  J
za imenovanje glavnog tajnika Saveza sportova Istarske županije
(reizbor)

 1. Glavni tajnik se imenuje za mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
 2. Pored općih uvijeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju zadovoljiti i slijedeće
  –   visoka stručna sprema društvenih znanosti
  –   iskustvo od najmanje 5 (pet) godina na rukovodećim poslovima
  u sportu
 3. Rok podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenim WEB stranicama Saveza i Glasu Istre
 4. Prijavi se prilaže:
  –   original ili ovjereni preslik domovnice
  –   original ili ovjereni preslik dokaza o stručnoj spremi
  –   dokaz o dužini radnog iskustva
  –   kraći životopis
 5. Prijave se dostavljaju stručnoj službi Saveza , 52100 Pula , Trg kralja Tomislava 7

Odluku o imenovanju glavnog tajnika donosi Izvršni odbor Saveza