Veslanje

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Međunarodna daljinska regata Lim 2011 Tradicionalna, 1 dan Ožujak, Limski kanal Veslački klub «Arupinum»
Međunarodna regata Pula 2011 Tradicionalna, 1 dan Travanj, Pula Veslački klub «Istra»