Obavijest o upisu na Višu trenersku

Upisi na Izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera

Budući da se , počevši od ove godine , prijave za upis na Izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera vrše isključivo elektronski putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i obrazovanje svi zainteresirani za upis trebaju učiniti slijedeće:

1. Putem WEB adrese www.postani-student.hr izvršiti prijavu za upis i to najkasnije do 06.06.2014. godine

2. Popuniti prijavu za razredbeni ispit (možete je skinuti sa stranice www.kif.hr ili podignuti u Savezu sportova Istarske županije i poslati je poštom na adresu Saveza , 52100 Pula , Trg kralja Tomislava 7 ili poslati na fax 214 122 ili donijeti osobno u kancelariju Saveza

Ukuliko se navedenim putem bude prijavilo 50 i više kandidata onda će prijemni ispit biti u Puli i studij će se provoditi u Puli.

Za sve probleme prilikom elektroničkog prijavljivanja ili nekih drugih pitanja obratiti se treba u Savez.