Održani prijemni ispiti

Održani prijemni ispiti

Održani su prijemni ispiti za upis na studij za izobrazbu trenera
U Puli su održani prijemni ispiti za upis studenata na izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera. Ispitu je pristupilo i uspješno položilo 37 studenata.

Sa predstavnicima Kineziloškog fakulteta iz Zagreba koji će provesti studij u Puli dogovoreno je da će se nastava u 1. , 3. i 5. semestru odvijati u Puli dok će nastava u parnim semestrima biti ili u Puli ili u Zagrebu što je ovisno o ukupnom broju studenata koji će studij upisati.

U Puli će biti otvoreni slijedeći smjerovi: Kondicijska priprema sportaša , nogomet , košarka , odbojka , rukomet , fitness , sportska rekreacija , jedrenje , tenis , taekwondo i judo.

Upis na studij će još biti moguće obaviti u jesenskom dopunskom roku. Prijave se vrše od 01. do 05. rujna a prijemni ispit će biti 10. rujna.