Atletika

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Ekipno prvenstvo Hrvatske u krosu Prigodna, 1 dan Ožujak, Sv. Petar u šumi Atletski savez Istre
Međunarodna utrka “Vivicitta” Tradicionalna, 1 dan Travanj, Pula Atletski klub “Istra”
Prvenstvo Hrvatske za mlađe juniore Prigodna, 1 dan Lipanj , Pula Atletski klub “Istra”
Utrka “Dan Uljanika” Tradicionalna, 1 dan Listopad, Pula Radničko sportsko društvo “Uljanik”