Organi i tijela

SPORTSKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE(2020 – 2024)

Članovi Izvršnog odbora Sportske zajednice Istarske županije (2020 – 2024)

 1. Mladen Pavićević, 52100 Pula, Preradovićeva 38 – predsjednik, tel. 098 219 719
  E –mail: odvjetnik.pavicevic@gmail.com
 2. Ćus Damir . 52000 Pazin , Heki 10 a – dopredsjednik , 091 200 41 11 ,
  E – mail: damir_cus@net.hr
 3. Vidulin Milenko . 52100 Pula , Medulinska cesta 12 – dopredsjednik , 099 257 11 21
  E – mail: milenko.vidulin@ikb.hr
 4. Armando Vičić . 52352 Kanfanar , M. Bakota 18, tel. 098 983 9221
  E – mail: arvicic@gmail.com
 5. Gržinić – Burić Marina, 52100 Pula, Studenčeva 25, tel. 098 42 50 86
  E – mail: grzinic-buric@pula.hr
 6. Klarić Kristijan , 52440 Poreč , Glagoljaška 7 , tel. 091 451 48 30 ,
  E mail: tajnik@bocanje-ibs.hr
 7. Bašić Branko, 52420 Buzet, Sportska 3. tel. o91 219 10 44 ,
  E – mail: basic@carclub.hr
 8. Verbanac Siniša, 52220 Labin, Brdo 12a, tel. 098 830 647 ,
  E – mail:  tajnik@ssglabin.hr
 9. Željko Gucunski, 52470 Umag, 43. Istarske divizije 20, tel. 091 125 5746 ,
  E – mail: gucunski@dentalgrupa.hr

Glavni tajnik SZIŽ

Červeni Matija, 52100 Pula, Svetog Ivana 3
tel. 095 906 7225, E – mail:istra@sport.tcloud.hr

Članovi Nadzornog odbora Sportske zajednice Istarske županije (2020 – 2024)

 1. Brnos Dalibor – predsjednik
 2. Hlušička Miroslav
 3. Blašković Silvio

Članovi Skupštine Sportske zajednice Istarske županije (2020 – 2024)

 1. Peršić Elvis – Atletski savez Istre
 2. Mohorović Marčelo – Auto i karting savez Istre
 3. Mišović Luka – Biciklistički savez Istre
 4. Klarić Kristijan – Istarski boćarski savez
 5. Dražen Puniš – Istarski boćarski savez
 6. Gucunski Željko – Istarski golf savez
 7. Patricija Jedrejčić – Istarski planinarski savez
 8. Weidlich Ted – Jedriličarski savez Istarske županije
 9. Prgomet Anto – Judo savez Istarske županije
 10. Banović Mirko – Karate savez Istarske županije
 11. Ljubojević Mladen – Kickboxing savez Istarske županije
 12. Ćus Damir – Košarkaški savez Istarske županije
 13. Jelenić Ljubomir – Kuglački savez Istarske županije
 14. Vidulin Milenko – Nogometni savez Istarske županije
 15. Cukon Radovan – Nogometni savez Istarske županije
 16. Ivica Puljiz – Odbojkaški savez Istarske županije
 17. Gržinić – Burić Marina – Plivački savez Istarske županije
 18. Ikić Čupev Lea – Ronilački savez Istarske županije
 19. Krapljanov Viktor – Rukometni savez Istarske županije
 20. Franković Patrik – Rukometni savez Istarske županije
 21. Seferagić Nenad  –  Konjički savez Istarske županije
 22. Krelja Aldo – Savez sportske rekreacije «Sport za sve» IŽ
 23. Cavenago Vinicio – Savez za sportski ribolov na moru IŽ
 24. Hrestak Siniša – Sportsko penjački savez Istarske županije
 25. Kristijan Stolnik – Sportsko ribolovni savez Istarske županije
 26. Šplajt Darko – Stolnoteniski savez Istarske županije
 27. Popović Moris – Streljački savez Istarske županije
 28. Valković Valter – Šahovski savez Istarske županije
 29. NIJE DOSTAVLJENO – Školski sportski savez Istarske županije
 30. Čedomir Milevoj – Teniski savez Istarske županije
 31. Bijuk Željko  –  Triatlon savez Istarske županije
 32. Butorac Tomislav – Veslački savez Istarske županije
 33. Grgić Dubravko – Zbor učitelja i trenera skijanja Istre
 34. Jakovčić Dalibor – Body building savez Istarske županije
 35. Diklić Goran – Istarski pikado savez
 36. Komar Davor – Sportska zajednica udruga osoba s invaliditetom Istarske županije
 37. Verbanac Siniša – Savez sportova Grada Labina
 38. Soldatić Milan Sead – Savez sportova Grada Pule
 39. Pavićević Mladen – Savez sportova Grada Pule
 40. Vičić Armando – Savez sportova Grada Rovinja
 41. Radošević Branko – Sportska zajednica Grada Buja
 42. Jugovac Goran – Sportska zajednica Grada Novigrada
 43. Radošević Bruno – Sportska zajednica Općine Medulin
 44. Marić Elvis – Sportski savez Grada Vodnjana
 45. Bašić Branko – Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta
 46. Ujčić Lucijan – Zajednica sportskih udruga Grada Pazina
 47. Beaković Aleksandar – Zajednica sportskih udruga Grada Poreča
 48. Zorić Mladen – Zajednica sportskih udruga Grada Umaga
 49. Višković Edi – Zajednica sportskih udruga Općine Fažana

 

SPORTSKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE(2016 – 2020)

Članovi Izvršnog odbora Sportske zajednice Istarske županije (2016 – 2020)

 1. Mladen Pavićević, 52100 Pula, Preradovićeva 38 – predsjednik, tel. 098 219 719
  E –mail: odvjetnik.pavicevic@pu.t-com.hr
 2. Ćus Damir . 52000 Pazin , Heki 10 a – dopredsjednik , tel. 091 200 41 11 ,
  E – mail: damir_cus@net.hr
 3. Vidulin Milenko . 52100 Pula , Medulinska cesta 12 – dopredsjednik , tel. 099 257 11 21
  E – mail: milenko.vidulin@ikb.hr
 4. Zorić Mladen, 52470 Umag, Jadranska 35 a, tel. 091 317 22 06
  E – mail: mladen.zoric@pu.t-com.hr
 5. Gržinić – Burić Marina, 52100 Pula, Studenčeva 25, tel. 098 42 50 86
  E – mail: marina.grzinic-buric@pula.hr
 6. Klarić Kristijan , 52440 Poreč , Glagoljaška 7 , tel. 091 451 48 30 ,
  E mail: tajnik@bocanje-ibs.hr
 7. Bašić Branko, 52420 Buzet, Sportska 3. tel. o91 219 10 44 ,
  E – mail: branko.basic@carclub.hr
 8. Verbanac Siniša, 52220 Labin, Brdo 12a, tel. 098 830 647 ,
  E – mail:  tajnik@ssglabin.hr
 9. Rocco Gianni, 52210 Rovinj, zagrebačka 26, tel. 091 181 12 08 ,
  E – mail: savez.sportova.rovinj@pu.t-com.hr

Glavni tajnik SZIŽ

Matija Červeni, 52100 Pula, Svetog Ivana 3
tel. 095 906 7225, E – mail:istra@sport.tcloud.hr

Članovi Nadzornog odbora Sportske zajednice Istarske županije (2016 – 2020)

 1. Anton Peruško – predsjednik
 2. Hlušička Miroslav
 3. Barbić Vladimir

Članovi Skupštine Sportske zajednice Istarske županije (2016 – 2020)

 1. Peršić Elvis – Atletski savez Istre
 2. Mohorović Marčelo – Auto i karting savez Istre
 3. Patrik Fabac – Biciklistički savez Istre
 4. Klarić Kristijan – Istarski boćarski savez
 5. Buda Franko – Istarski boćarski savez
 6. Gucunski Željko – Istarski golf savez
 7. Goran Šepić – Istarski planinarski savez
 8. Weidlich Ted – Jedriličarski savez Istarske županije
 9. Rojnić Aldo – Judo savez Istarske županije
 10. Banović Mirko – Karate savez Istarske županije
 11. Oliva Rudolf – Kickboxing savez Istarske županije
 12. Ćus Damir – Košarkaški savez Istarske županije
 13. Jelenić Ljubomir – Kuglački savez Istarske županije
 14. Vidulin Milenko – Nogometni savez Istarske županije
 15. Cukon Radovan – Nogometni savez Istarske županije
 16. Poropat Klaudio – Odbojkaški savez Istarske županije
 17. Gržinić – Burić Marina – Plivački savez Istarske županije
 18. Verbanac Aldo – Ronilački savez Istarske županije
 19. Krapljanov Viktor – Rukometni savez Istarske županije
 20. Franković Patrik – Rukometni savez Istarske županije
 21. Seferagić Nenad  –  Konjički savez Istarske županije
 22. Krelja Aldo – Savez sportske rekreacije «Sport za sve» IŽ
 23. Cavenago Vinicio – Savez za sportski ribolov na moru IŽ
 24. Hrestak Siniša – Sportsko penjački savez Istarske županije
 25. Velenderić Đorđe – Sportsko ribolovni savez Istarske županije
 26. Sanković Anton – Stolnoteniski savez Istarske županije
 27. Martinović Goran – Streljački savez Istarske županije
 28. Trošić Zvonimir – Šahovski savez Istarske županije
 29. Koljđeraj Danijela – Školski sportski savez Istarske županije
 30. Milevoj Čedomir – Teniski savez Istarske županije
 31. Peruško Topić Vanesa  –  Triatlon savez Istarske županije
 32. Butorac Tomislav – Veslački savez Istarske županije
 33. Grgić Dubravko – Zbor učitelja i trenera skijanja Istre
 34. Jakovčić Dalibor – Body building savez Istarske županije
 35. Komar Davor – Sportska zajednica udruga osoba s invaliditetom Istarske županije
 36. Verbanac Siniša – Savez sportova Grada Labina
 37. Soldatić Milan – Savez sportova Grada Pule
 38. Pavićević Mladen – Savez sportova Grada Pule
 39. Rocco Gianni – Savez sportova Grada Rovinja
 40. Ljuboja Dragan – Sportska zajednica Grada Buja
 41. Jugovac Goran – Sportska zajednica Grada Novigrada
 42. Radošević Bruno – Sportska zajednica Općine Medulin
 43. Marić Elvis – Sportski savez Grada Vodnjana
 44. Bašić Branko – Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta
 45. Ujčić Lucijan – Zajednica sportskih udruga Grada Pazina
 46. Mendiković Alfredo – Zajednica sportskih udruga Grada Poreča
 47. Zorić Mladen – Zajednica sportskih udruga Grada Umaga
 48. Višković Edi – Zajednica sportskih udruga Općine Fažana

SAVEZ SPORTOVA ISTARSKE ŽUPANIJE (2012 – 2016)

Članovi Izvršnog odbora Saveza sportova Istarske županije (2012 – 2016)

 1. Peruško Anton, 52208 Krnica, Peruški 77 – predsjednik, tel. 091 160 49 44 E – mail: anton.perusko1@pu.t-com.hr
 2. Arapović Zlatko, 52220 Labin, 1. maja 7 – dopredsjednik, tel. 098 43 44 17 E – mail: zrkrudar@zenski.rukometni.klub.rudar@pu.t-com.hr
 3. Ćus Damir . 52000 Pazin , Heki 10 a – dopredsjednik , tel. 091 200 41 11 , E – mail: damir_cus@net.hr
 4. Poropat Klaudio, 52210 Rovinj, Porton Biondi 1, tel. 091 181 81 22 E – mail: klaudio.poropat@allianz.hr
 5. Zorić Mladen, 52470 Umag, Jadranska 35 a, tel. 091 317 22 06 E – mail: mladen.zoric@pu.t-com.hr
 6. Gržinić – Burić Marina, 52100 Pula, Studenčeva 25, tel. 098 42 50 86 E – mail: marina.grzinic-buric@pula.hr
 7. Klarić Kristijan , 52440 Poreč , Glagoljaška 7 , tel. 091 451 48 30 , E mail: tajnik@bocanje-ibs.hr
 8. Bašić Branko, 52420 Buzet, Sportska 3. tel. o91 219 10 44 E – mail: branko.basic@carclub.hr
 9. Soldatić Milan , 52100 Pula , Preradovićeva 30 , tel. 098 560 858 , E – mail: savez-sportova-pule@inet.hr

Glavni tajnik

Koraca Dario, 52100 Pula, Mardeganijeva 35
tel. 098 78 8889, E – mail: istra@sport.tcloud.hr

Članovi Nadzornog odbora Saveza sportova Istarske županije (2012 – 2016)

 1. Barbić Vladimir – predsjednik
 2. Hlušička Miroslav
 3. Ivetić Branko

Članovi Skupštine Saveza sportova Istarske županije (2012 – 2016)

 1. Siljan Karlo – Atletski savez Istre
 2. Paro Sanjin – Auto i karting savez Istre
 3. Pustijanac Mario – Biciklistički savez Istre
 4. Oplanić Jana – Gimnastički savez Istarske županije
 5. Klarić Kristijan – Istarski boćarski savez
 6. Pilat Feručio – Istarski boćarski savez
 7. Gucunski Željko – Istarski golf savez
 8. Rojnić Vladimir – Istarski planinarski savez
 9. Weidlich Ted – Jedriličarski savez Istarske županije
 10. Ilić Anton – Judo savez Istarske županije
 11. Banović Mirko – Karate savez Istarske županije
 12. Oliva Rudolf – Kickboxing savez Istarske županije
 13. Ćus Damir – Košarkaški savez Istarske županije
 14. Jelenić Ljubomir – Kuglački savez Istarske županije
 15. Peruško Anton – Nogometni savez Istarske županije
 16. Cukon Radovan – Nogometni savez Istarske županije
 17. Poropat Klaudio – Odbojkaški savez Istarske županije
 18. Gržinić – Burić Marina – Plivački savez Istarske županije
 19. Verbanac Aldo – Ronilački savez Istarske županije
 20. Arapović Zlatko – Rukometni savez Istarske županije
 21. Beaković Aleksandar – Rukometni savez Istarske županije
 22. Džombić Nebojša  –  Savez hrvačkih sportova Istarske županije
 23. Krelja Aldo – Savez sportske rekreacije «Sport za sve» IŽ
 24. Cavenago Vinicio – Savez za sportski ribolov na moru IŽ
 25. Hrestak Siniša – Sportsko penjački savez Istarske županije
 26. Panić Matija – Sportsko ribolovni savez Istarske županije
 27. Sanković Anton – Stolnoteniski savez Istarske županije
 28. Martinović Goran – Streljački savez Istarske županije
 29. Valković Valter – Šahovski savez Istarske županije
 30. Malnar Anton – Školski sportski savez Istarske županije
 31. Milevoj Čedomir – Teniski savez Istarske županije
 32. Bijuk Željko  –  Triatlon savez Istarske županije
 33. Radetić Anđelko – Veslački savez Istarske županije
 34. Grgić Dubravko – Zbor učitelja i trenera skijanja Istre
 35. Verbanac Siniša – Savez sportova Grada Labina
 36. Soldatić Milan – Savez sportova Grada Pule
 37. Uležić Branko – Savez sportova Grada Pule
 38. Rocco Gianni – Savez sportova Grada Rovinja
 39. Kovačević Dragan – Sportska zajednica Grada Buja
 40. Ćato Zoran – Sportska zajednica Grada Novigrada
 41. Seferagić Nenad – Sportska zajednica Općine Medulin
 42. Gregorović Flavio – Sportski savez Grada Vodnjana
 43. Bašić Branko – Zajednica sportskih udruga Grada Buzeta
 44. Lušetić Armando – Zajednica sportskih udruga Grada Pazina
 45. Tintor Jadran – Zajednica sportskih udruga Grada Poreča
 46. Zorić Mladen – Zajednica sportskih udruga Grada Umaga
 47. Višković Edi – Zajednica sportskih udruga Općine Fažana