Natječaj

SPORTSKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE
52100 Pula , Trg kralja Tomislava 7
Tel./fax:   052 214 122   Mob. tel.   098 788 889

istra@sport.tcloud.hr      www.istra-sport.hr

Na temelju članka 19. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sportska zajednica Istarske županije objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu nagrade za životno djelo u području sporta

U znak priznanja za značajan i izuzetan doprinos razvoju sporta u Istri i Republici Hrvatskoj , Sportska zajednica Istarske županije ustanovljuje nagradu za životno djelo , koja se svake godine dodjeljuje pojedincima kao najviše priznanje koje se dodjeljuje u području sporta Istarske županije.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu za životno djelo imaju pojedinci , sportski klubovi odnosno udruge , strukovni savezi i savezi sportova odnosno zajednice sportskih udruga u Istri.

Za nagradu za životno djelo mogu biti predloženi sportski djelatnici iz Istarske županije koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

  • da u sportskim udrugama djeluju najmanje 30 (trideset) godina te da su napunili 60 (šestdeset) godina života
  • da su postigli značajna ostvarenja na području znanstvenog , stručnog i pedagoškog rada u sportu
  • da su postigli značajne rezultate kao aktivni sportaši ili da su aktivno utjecali na razvoj sporta

Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo mora sadržavati:

  • osnovne podatke o pojedincu koji se predlaže za nagradu
  • kratak sportski životopis
  • obrazloženje o kontinuitetu i uspješnosti djelovanja , odnosno o postignutim sportskim i drugim rezultatima u području sporta
  • potpunu adresu predlagatelja i kandidata sa brojevima telefona

Temeljem zaprimljenih prijedloga odluku će donijeti Ocijenjivački sud od 5 članova.

 

Natječaj traje do 15.12.2016. godine.

Prijedlozi se upućuju na : Sportska zajednica Istarske županije , 52100 Pula , Trg Kralja Tomislava 7 ili elektronskom poštom na istra@sport.tcloud.hr