Month: November 2019

Objavljen javni poziv za financiranje udruga u sportu za 2020. godinu

Sportska zajednica Istarske županije objavila je Javni poziv za sufinanciranje godišnjeg programa sportskih udruga u Istarskoj županiji za 2020. godinu. iz sredstava koja će se za javne potrebe u sportu osigurati u proračunu Istarske županije. Prioriteti sufinanciranja biti će utvrđeni

Top