Boks

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Međunarodni turnir «Grand prix Mate Parlov» Tradicionalna, 3 dana Rujan , Pula Boks klub «Pula»