Golf

Naziv manifestacije Karakter /dužina trajanja Termin / mjesto Organizator
Međunarodni turnir «Istra Open» Tradicionalna, 2 dana Listopad, Savudrija Istarski golf savez