Povijest

Savez sportova Istarske županije osnovan je 10.01.1996. godine u Puli a osnivači odnosno prvi članovi bili su:

 • Nogometni savez Istarske županije
 • Rukometni savez Istarske županije
 • Boćarski savez Istre
 • Košarkaški savez Istarske županije
 • Odbojkaški savez Istarske županije
 • Kuglački savez Istarske županije
 • Školski sportski savez Istarske županije
 • Savez sportske rekreacije “Sport za sve” Istarske županije
 • Savez sportova Grada Pule
 • Savez sportova Grada Pazina
 • Savez sportova Grada Rovinja
 • Zajednica sportskih udruga Grada Poreča
 • Savez sportova Grada Labina

Sjedište Saveza je u Puli. Prvi predsjednik Saveza bio je Dario Koraca a tajnik Saveza Davor Crnobori. Danas je u Savez udruženo 31 strukovni sportski savez te 12 gradskih i općinskih sportskih saveza odnosno Zajednica sportskih udruga.

Od svog osnutka, a temeljem Zakona o sporta Republike Hrvatske , Savez sportova Istarske županije postaje krovna organizacija istarskog sporta, s pravnim subjektivitetom, samostalan i autonoman u djelovanju i nepolitička je i neprofitna organizacija. Temeljna zadaća Saveza je stvaranja globalnog okvira za razvoj i promicanje sporta u Istarskoj županiji što se provodi kroz usklađivanje djelovanja svojih članica, utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba, osiguranju sredstava i kontroli njihovog namjenskog trošenja, skrb o unapređivanju stručnog rada i obrazovanju stručnih djelatnika u sportu te skrb o vrhunskim i perspektivnim sportašima.

Sportsaka zajednica Istarske županije je član Hrvatskog olimpijskog odbora s pravom odlučivanja a tijela Saveza jesu: Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, radna tijela i stručna služba. Financiranje programa koje provodi Sportska zajednica osigurava se iz Proračuna Istarske županije sukladno Zakonu o sportu i ostalim aktima Istarske županije.