Jesenski rok za upis na Višu Trenersku 2018.-2019.

Izašao je natječaj za upis na Višu Trenersku akademske godine 2018/2019 Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. U privitku se nalaze pdf datoteke sa svim potrebnim informacijama.

dopis natječaj 2018-19-JESENSKI ROK

Natječaj -IZOBRAZBA TRENERA, izvanredni studij 2018.-2019

OBRASCI ZA PRIJAVU – Izobrazba trenera, izvanredni studij

SAŽETAK-upute za prijavu 2018. IZOBRAZBA TRENERA (kandidati koji su polagali državnu maturu)-JESENSKI ROK

SAŽETAK-upute za prijavu 2018. IZOBRAZBA TRENERA (kandidati koji su srednju školu završili prije 2009.-10.)-JESENSKI ROK 

 

 

Leave a Reply