Održana redovna Skupština

U četvrtak 21. veljače održana je redovna Skupština Saveza

U četvrtak 21. veljače u Puli je održana redovna Skupština Saveza sportova Istarske županije. Uz prisustvo 31 delegata jednoglasno su usvojeni:

–   Izvještaj o radu za 2012. godinu
–   Izvještaj o realizaciji financijskog plana za 2012. godinu
–   Izvještaj Nadzornog odbora

te donešeni:

–   Program rada za 2013. godinu
–   Financijski plan za 2013. godinu

Također usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o financijskom praćenju vrhunskih i perspektivnih sportaša kao i kategorizacije sportova u Istri za razdoblje 2013. – 2016. godina.

Umjesto Ivice Gržinića u Izvršni odbor je izabrana Marina Gržinić – Burić , delegat Plivačkog saveza Istarske županije.