U Puli održana tematska sjednica lokalnih sportskih zajednica

U Puli je održana tematska sjednica Odbora za Programe lokalnog sporta HOO

U Puli je u organizaciji Odbora za programe lokalnog sporta HOO i Saveza sportova Istarske županije održana tematska sjednica kojoj je prisustvovalo preko 60 predstavnika lokalnih sportskih zajednica iz cijele Hrvatske. Sjednica je održana u hotelu “Pula” 23. i 24. svibnja.

Prva tema sjednice je bila Upute za rad sportskih udruga kojih je izdavač Savez sportova Istarske županije. Autor Uputa je Dario Koraca , glavni tajnik SSIŽ uz obilne konzultantske usluge dr. sc. Marije Zuber , dr.sc. Silvane Kostešić i mr.sc. Kornelie Sirovica iz Hrvatske zajednice računovodstvenih i financijskih djelatnika koji su ujedno predstavili i kompletan materijal. Upute sadrže sve ono najbitnije što svaka sportska udruga mora znati kako bi njeno poslovanje bilo usklađeno sa postojećom zakonskom regulativom a sažeto je u 6 poglavlja:

–   administrativne obaveze udruge (registri , promjene , članstvo …)
–   imovina udruge (vrste imovine , način sticanja , oporezive i neoporezive
kategorije …)
–   kako i zašto planirati?
–   kako plaćati? (stručne djelatnike , sportaše , izabrane članove udruge ,
suce , ostale …)
–   knjigovodstvene obaveze i izvješća
–   odluke koje udruga nužno treba donijeti

Pored toga Upute sadrže i preporuke za rad gradskih i općinskih sportskih zajednica odnosno strukovnih saveza.

Druga tema je bila Preventivni sistematski pregledi sportaša čija je moderatorica bila Mimi Vurdelja , voditeljica programa zdravstvene skrbi u HOO i u okviru koje je doc. dr. Vladimir Ivančev , predsjednik Hrvatskog društva za sportsku medicinu upoznao prisutne s praksom u europskim državama kao i prijedlozima za izmjenu Zakona o sportu u dijelu koji se odnosi na obavezne preglede sportaša.
Također su u okviru teme izvršene prezentacije Sportskog i rehabilitacijskog centra “Motusmelior” iz Zagreba (prof. dr. sc. Goran Marković , direktor Centra) i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Thalassotherapija” iz Opatije (dr. med. Alenka Brozina , specijalist interne medicine).